"Filosoful este acela
care posedă
totalitatea cunoaşterii
Ón măsura posibilului."

Aristotel
logo titlu
scoala din atena

Motiune pentru reintroducerea Filosofiei ca disciplina eligibila la Examenul national de bacalaureat, Ón noua Lege a Educatiei Nationale

Moţiune din partea membrilor Departamentului de Filosofie de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Am luat act cu îngrijorare de faptul că în noua Lege a Educaţiei Naţionale lipsesc disciplinele Filosofie şi Logică, argumentare şi comunicare din lista ştiinţelor socio-umane eligibile la Examenul naţional de bacalaureat (art. 63/4/E).

Considerăm că în noua formulă de elaborare a legii viitorul disciplinei Logică, argumentare şi comunicare rămâne neclar după trecerea clasei a IX-a la ciclul gimnazial.

După cum s-a arătat şi în Protestul împotriva scoaterii orelor de Logică din programa de liceu, iniţiat de Societatea Română de Filosofie şi de facultăţile şi departamentele de Filosofie de la Universităţile din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Baia Mare şi Oradea din data de 15.03.2009, disciplina Logică, argumentare şi comunicare este importantă deoarece o societate democratică nu poate funcţiona şi nu poate evolua fără dezbatere publică, bazată pe argumente şi gândire critică. Ne bucură faptul că în definirea competenţelor cheie în învăţământul gimnazial (art. 54/1) sunt enumerate:

d) Competenţe axiologice (ca set de cunoştinţe si valori necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa socială);

e) Competenţe sociale şi civice.

Sperăm că includerea în textul legii a acestor competenţe poate însemna că disciplina Logică, argumentare şi comunicare va fi totuşi inclusă în această treaptă a educaţiei.

Prezenţa disciplinei Filosofie în învăţământul liceal, profesional, de artă şi sportiv este indispensabilă deoarece constituie o bază solidă a însuşirii culturii de către elevi şi de formare a unui orizont larg pentru orientarea în lume.

Propunem un pachet de ştiinţe socio-umane fondat pe un program consecvent atât la nivelul învăţământului gimnazial cât şi la cel liceal din care nu poate să lipsească disciplinele susnumite. Numai astfel vor fi capabili elevii să-și însușească valorile de bază ale societăţii democratice, să dobândească capacitatea de a selecta critic conform cerinţelor vieţii curente informaţiile de care dispun, să argumenteze raţional în favoarea susţinerii ideilor proprii şi să înţeleagă să ia în considerare ideile altora.

 

Ca urmare, cerem Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

1)  să reintroducă în noua Lege a Educaţiei Naţionale Filosofia ca disciplină eligibilă la Examenul naţional de bacalaureat,

2)  să întărească statutul disciplinei Logică, argumentare şi comunicare, şi

3) să dispună ca ambele discipline să devină puncte de referinţă în tematica ştiinţelor socio-umane.

 

Departamentul de Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

sursa: http://www.unpasinainte.edu.ro/forum/universitar/motiune-pentru-reintroducerea-filosofiei-ca-disciplina-eligibila-la-examenul-national-de-bacalaureat-in-noua-lege-a-educatiei-nationale

Evenimente
  • APEL Referitor la Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 – Cultură generală.Citiţi apelul
Arhiva stiri anterioare
Copyright SRFil 2009 Toate drepturile rezervate | Ultima actualizare la 15.10.2014
Webmaster