"Filosoful este acela
care posedă
totalitatea cunoaşterii
Ón măsura posibilului."

Aristotel
logo titlu
scoala din atena
Conferinţe

SIMPOZION NAŢIONAL Mircea Florian – opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii, prilejuit de comemorarea unei jumătăţi de veac de la moartea gânditorului. Simpozionul este organizat de Societatea Română de Filosofie împreună cu Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în zilele de 19 şi 20 martie 2010.

Reeditările lucrărilor lui Mircea Florian, începând cu 1990, au impus două atitudini semnificative faţă de ideile acestui filosof: prima constă în interpretarea unitară a operei, fără a separa, convenţional, filosofia recesivităţii (postumă) de opera anterioară; a doua are de-a face cu regândirea locului pe care opera filosofică a lui Florian îl ocupă în orizontul filosofiei româneşti. Scopul simpozionului este de a ilustra rezultatele la care interpretarea operei în cauză a ajuns pe temeiul celor două atitudini şi de a semnala teme posibile de investigare a unei opere care păstrează o considerabilă putere de atracţie pentru cercetătorii filosofiei noastre.

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

Secţiuni: Filosofia datului
                Istoria filosofiei şi metodologie filosofică
                Logică şi epistemologie
                Filosofia recesivităţii

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu
Conf. univ. dr. Viorel Vizureanu
Conf. univ. dr. Savu Totu
Conf. univ. dr. Viorel Cernica

Informaţii privind participarea
Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 01 II 2010, titlul comunicării şi un scurt CV, la adresa de email: mircea.florian.simp@gmail.com.
Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată (persoană de contact: Conf. univ. dr. Viorel Cernica) sau la numerele de telefon: (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56,  (021) 318 29 74.

PROGRAM

Vineri, 19 III 2010

MOMENTUL 1 – 10,00 – 11,00


DESCHIDERE. Cuvânt de întâmpinare – Prof. univ. dr. Romulus BRÂNCOVEANU, decanul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
EVOCARE: Mircea Florian în ultimii ani de viaţă
Participă: Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
                 Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU
                 Prof. univ. dr. Sorin VIERU

MOMENTUL 2

PREZENTARE COMUNICĂRI


SECŢIUNEA I – 11,00 – 16,30
                          Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe VLĂDUŢESCU

Gheorghe VLĂDUŢESCU – Titlu neprecizat
Constantin SCHIFIRNEŢ – Filosofia românească şi modernitatea tendenţială
Adriana NEACŞU – Mecanismul recesivităţii în cazul dualităţilor: „multiplu-unu” şi „relativ-absolut”
Constantin ASLAM – Mircea Florian în contextul filosofiei româneşti interbelice
Ana BAZAC – Dreptatea ca termen mediu între libertate şi egalitate: actualitatea lui Mircea Florian
Adrian MICHIDUŢĂ – Recesivitatea – o filosofie a secolului al XX-lea

Pauză: 13,30 – 14,30

Marin BĂLAN – Uzul si abuzul de istoria filosofiei in  scrierile lui Mircea Florian, cu precădere in ‘Recesivitatea ca structura a lumii’
Adrian NIŢĂ – Raportul individual-general la Mircea Florian
Daniel COJANU – Mircea Florian ca interpret al fenomenului religios
Viorel VIZUREANU – Titlu neprecizat


SECŢIUNEA II – 11,00 – 16,30
                            Moderator: Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC

Alexandru BOBOC – Categorii filosofice la Mircea Florian şi Johannes Rehmke
Angela BOTEZ – Cupluri categoriale recesive la Mircea Florian
Paul NICHIŢELEA – Filosofia istoriei la Mircea Florian
Mihaela POP – Filosofie şi artă la Mircea Florian
Mona MAMULEA – Individualul ca posesor al generalului: Mircea Florian şi Constantin Noica
Ilie PINTEA – Conceptul de filosofie în opera lui Mircea Florian

Pauză: 13,30 – 14,30

Titus LATEŞ – Traducerea „Organon”-ului: o cercetare pe margini de pagini
Mihai DAN – Cuplurile conceptuale şi structura explicaţiei
Sabin TOTU – Despre rostul şi utilitatea filosofiei în concepţia lui Mircea Florian
Doina RIZEA – Relaţia  naţional - supranaţional. Libertatea ca autoritate şi mişcarea identitară
Viorel CERNICA – Aspecte formale ale filosofiei datului recesiv


Sâmbătă, 20 III 2010

SECŢIUNEA III – 10,00 – 14,00
                             Moderator: Prof. univ. dr. Ilie PÂRVU

Ilie PÂRVU – Reconstrucţia metafizicii în secolul XX. Perspectiva lui Mircea Florian
Romulus BRÂNCOVEANU – Titlu neprecizat
Mircea DUMITRU – Titlu neprecizat
Dragoş POPESCU – Raportul dintre logică şi limbaj în viziunea lui Mircea Florian
Claudiu BACIU – Recesivitate şi contradicţie unilaterală
Ionel BUŞE – Titlu neprecizat
Laurenţiu-Virgil SPĂTARU – Filosofie experimentală logico-matematică asupra tabelului de funcţii bivalente
Constantin STOENESCU – Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea Florian

 

Simpozionul international: Filosofie şi logică la Noica

vineri, 30 octombrie 2009

 

Universitatea din Craiova ,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane,Secţia de Filosofie   

Societatea Română de Filosofie

Academia Română, Institutul de Filosofie

Programul simpozionului:

Sesiunea I Moderator: Adrian Niţă (Universitatea din Craiova)

8.00-8.20 Adriana Neacşu (Universitatea din Craiova), Meditaţia asupra culturii la Noica

8.20-8.40 Claudiu Baciu (Institutul de Filosofie), Noica şi Goethe

8.40-9.00 Ion Hirghiduş (Universitatea din Petroşani), Filosofia lui Noica între suflet şi spirit

9.00-9.20 Sorin Lavric (Universitatea din Bucureşti), Noica în secolul XXI

9.20-9.40 Viorel Ghenea (Universitatea din Craiova), Fiinţă şi basm la Noica

9.40-10.00 Cristian Trandafir (Universitatea din Craiova), Cum gândesc românii. Cazul Noica

10.00-10.20 Lorena Stuparu (Institutul de Ştiinţe Politice), Funcţia ontologică a limbajului poetic eminescian la Noica

10.20-10.40 Gabriela Militaru (Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”), Modelul şcolii în viziunea lui Noica

10.40-11.00 Mădălina Dobrescu (Manchester University), Amicus Plato

 

            11.00-11.20 Pauză de cafea

 

Sesiunea II Moderator: Adriana Neacşu (Universitatea din Craiova)

11.20-11.40 Adrian Niţă (Universitatea din Craiova), Individual-general în metafizica lui Noica

11.40-12.00 Dragoş Popescu (Institutul de Filosofie), Formele logice clasice şi logica lui Hermes

12.00-12.20 Titus Lates (Institutul de Filosofie), Provocările semioticii în Scrisori despre logica lui Hermes

12.20-12.40 Cătălin Stănciulescu (Universitatea din Craiova), Noica: filosofia argumentului

12.40-13.00 Ionuţ Răduică (Universitatea din Craiova), Critica relativismului epistemologic în viziunea lui Noica

13.00-13.20 Marian Buşe (Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”), Noica şi noul spirit antropologic

13.20-13.40 Gheorghe Dănişor (Universitatea din Craiova), Metafizica lui Noica

13.40-14.00 Marian Panait (Institutul de Filosofie), Riscurile filosofiei

14.00-14.20 Ana Bazac (Universitatea Politehnică Bucureşti), Noica şi Vianu: despre înălţimea şi adâncimea ideii

 

Conferinţa Naţională
GÂNDIREA LUI CONSTANTIN NOICA ASTĂZI

 

 
Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Constantin Noica, cel mai important filosof român. În ultimul deceniu, cărţile şi studiile despre opera sa au devenit din ce în ce mai numeroase şi mai aplicate iar cîteva titluri majore au fost traduse în patru mari limbi de circulaţie mondială. Toate acestea dovedesc că Noica nu s-a înşelat atunci cînd spunea: „aştept să se spună ceva cu sens despre mine abia după 1990”. Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Societatea Română de Filosofie organizează o conferinţă naţională dedicată actualităţii gândirii lui Noica, conferinţă care să reunească pe toţi cei care încearcă să dea seamă de pulsul filosofiei sale în lumea contemporană.

Conferinţa se va desfăşura atât în plen, cât şi pe secţiuni.
Plenul conferinţei este consacrat temei „Gîndirea lui C. Noica astăzi”. 
Tematica pe secţiuni este următoarea: 
Limbă şi gîndire
Modelul paideic noician – filosofia în sistemul de învăţământ
Noica şi ontologia
Noica şi logica
Noica şi interbelicul
Noica şi teologia

Comitetul de organizare al conferinţei va fi următorul:
Prof. dr. Gheorghe Vlăduţescu, Academician, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Mircea Flonta, Membru corespondent al Academiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Ilie Pârvu, Membru corespondent al Academiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Sorin Vieru, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Gabriel Liiceanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Mircea Dumitru, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf.dr. Savu Totu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf.dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. Viorel Cernica, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Asist. univ. dr. Bogdan Mincă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Informaţii privind participarea şi organizarea

Conferinţa se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 24–26 aprilie 2009, la sediul Facultăţii de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti. La conferinţă sunt invitaţi să participe membri ai comunităţii academice, cercetători, studenţi, proferi de liceu, masteranzi şi doctoranzi, studenţi.

  
Contribuţii

Persoanele doritoare să participe la conferinţă sunt rugate să trimită pînă la 1 aprilie 2009 un rezumat al contribuţiei lor (maxim 200 de cuvinte) împreună cu un Curriculum vitae. Data limită a predării contribuţiei este 17 aprilie 2009. Rugăm participanţii să îşi limiteze prezentarea contribuţiei la 15 minute, discuţiile ulterioare urmînd să nu depăşească alte 15 minute.
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele, CV-urile şi contribuţiile Dumneavoastră fie la adresa de email: conferinta.noica.2009@gmail.com (persoană de contact asist. dr. Bogdan Mincă), fie la adresa: Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, 060024, sectorul 6, Bucureşti (cu menţiunea pe plic: „Pentru conferinţa naţională Gândirea lui C. Noica astăzi”).
Programul final al conferinţei, precum şi repartizarea contributorilor pe secţiuni vor fi definitivate până la 20 aprilie 2009.

Transport, cazare şi masă

Cheltuielile de transport, masă şi cazare cad în sarcina fiecărui participant. La sfârşitul conferinţei, organizatorii vor oferi un cocktail.

Informaţii şi contact

Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email: conferinta.noica.2009@gmail.com, persoana de contact: asist. dr. Bogdan Mincă, sau la numărul de fax (021) 318 52 89.
De asemenea, puteţi solicita informaţii la Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, 060024, sectorul 6, Bucureşti
Tel:  (021) 318 65 76,  (021) 318 15 56,  (021) 318 29 74       
Fax: (021) 318 52 89

CONFERINŢA NOICA – 24 - 25 aprilie 2009


Program

SECVENŢA I – Vineri, 24 IV, ora 9,30

Moderator Gabriel Liiceanu

Gabriel LIICEANU, Despre o anume personalitate
Sorin VIERU,  Titlu neprecizat
Mircea FLONTA, Kant şi interogaţia transcendentală în opera lui Constantin Noica
Ile PÂRVU, Noica, metafizica şi "tehnica raţiunii"
Sorin LAVRIC, De ce este Noica un reper ?


SECVENŢA II – Vineri, 24 IV, ora 14,00

Moderator Gheorghe Vlăduţescu


Gheorghe VLĂDUŢESCU, Problema conceptului deschis la Constantin Noica
Gheorghiţă GEANĂ, Suflet şi spirit în filosofia practică noiciană
Ionel BUŞE, Constantin Noica: spre un model cultural al intervalului?
Claudiu BACIU, Fenomen şi fiinţă sau despre înţelesul fenomenologic al ontologiei lui C. Noica
Constantin ASLAM, Spirit şi spiritualitate românească în gândirea de tinereţe a lui C. Noica
Lorena, STUPARU, Europa lui Constantin Noica
Horia PĂTRAŞCU, Gândirea lui Constantin Noica – între filosofie şi ideologie
Paul SANDU, Libertate întru necesitate


SECVENŢA III – Sâmbătă, 25 IV, ora 9,30

Moderator Alexandru Boboc

Alexandu BOBOC, Ideea devenirii întru fiinţă în contextul ontologiilor contemporane
Ion POGORILOVSCHI, Noica şi câmpul cuvintelor intraductibile
Ion HIRGHIDUŞ, Poetica fiinţei din perspectiva ontologiei lui Constantin Noica
Mihaela MACSUT, Ontologia platoniciană în viziunea noiciană
Daniel MAZILU, Norocul eşecului sau vocaţia filozofiei la Noica
Ștefan GROSU, Paideia în accepţia noiciană
Manuela STĂNICĂ, Vocabula filosofică „întru” în textele religioase catolice actuale
Viorel CERNICA, Modelul de filosofare al ontologiei noicieneSECVENŢA IV – Sâmbătă, 25 IV, ora 14,00

Moderator Romulus Brâncoveanu


Romulus BRÂNCOVEANU, Istoria sau canonul filosofiei româneşti?
Constantin STOENESCU, Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinţă ceva nou
Ana BAZAC, Lumea ideilor la Constantin Noica
Elena COSTEA, Noica şi ontologia. Problema elementului şi a precarităţilor fiinţei
Bogdan-Costin GEORGESCU, Constantin Noica la confluenţa dintre filosofie şi teologie
Sebastian ŞTEFĂNUCĂ, Logica lui Hermes şi antropologia culturală
Mircea DUMITRU, Înţelesuri para-logice ale logicii lui Hermes
Adrian NIŢĂ, Instanţele fiinţei la Noica

Evenimente
  • APEL Referitor la Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 – Cultură generală.Citiţi apelul
Arhiva stiri anterioare
Copyright SRFil 2009 Toate drepturile rezervate | Ultima actualizare la 15.10.2014
Webmaster