"Filosoful este acela
care posedă
totalitatea cunoaşterii
Ón măsura posibilului."

Aristotel
logo titlu
scoala din atena

Apel

Referitor la Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 – Cultură generală

Bună ziua,
Suntem un grup de profesori titulari în licee tehnologice, absolvenţi cu specializarea “Filosofie” obţinută în cadrul unor facultăţi cu tradiţie în învăţământul românesc recunoscute pe plan european şi ne aflăm în ingrata situaţie de a ne fi periclitate posturile, pentru că potrivit centralizatorului mai sus menţionat nu ni se permite să predăm la învăţământul liceal decât disciplina Logică şi argumentare deoarece Filosofia nu se mai predă în liceele tehnologice. Conform centralizatorului nici psihologia şi economia nu se mai află la specializarea noastră, deşi în baza drepturilor castigate prin concursul de titularizare avem dreptul de a preda respectivele materii.
Titulari cu experienţă didactică pe catedra de socio-umane sau cultură civică şi alte discipline socio-umane suntem puşi în situaţia să ne refacem actele de numire/ transfer pentru că nu există în centralizator vreo rubrică prevăzută pentru socio-umane. Aceasta este propunerea domnului Florin Ghiocel, inspectorul de resurse umane din cadrul ISJ Mehedinţi, chiar dacă i-am explicat domniei sale că potrivit unor drepturi profesionale câştigate prin concurs domnia sa nu are nici un temei legal să ne anuleze dreptul de a preda anumite materii. Chiar dacă în Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar este specificat faptul că, în situaţia în care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină pot intra în componenţa ei şi ore de psihologie, economie, educaţie antreprenorială, economie aplicată, domnul inspector consideră că elementul primordial este Centralizatorul. Termenul ,,componentă’’ din catedră este asimilat cu cel de „completare de normă”” efectuată în fiecare an sau reducere de activitate. După cum ştiţi, în nici o şcoală nu există posibilitatea formării unor catedre doar din logică, iar în unele şcoli nu sunt nici măcar 9 ore, cât susţine inspectorul de Resurse Umane al ISJ Mehedinţi, domnul Florin Ghiocel că, este necesar pentru a nu intra în reducere de activitate. Conform interpretării domniei sale, noi nu mai putem preda Psihologie, Sociologie, Economie, Educaţie antreprenorială, Economie aplicată, dacă nu avem măcar 9 ore în încadrare care să corespundă specializării de pe diplomă. Într-o situaţie similară se vor găsi şi titularii pe catedre de socio-umane care au înscrise pe actele de titularizare specializările Psihologie, Sociologie, Psiho-sociologie, etc. Dacă eroarea de interpretare a acestui inspector persistă şi dacă nu se vine cu precizări suplimentare din partea MECTS, în cel mai scurt timp, toţi absolvenţii de Filosofie, Psihologie, Sociologie şi Economie vor trebui sa-şi constituie catedrele în şcoli diferite, fără a mai exista posibilitatea ca un titular să-şi constituie norma într-o singură şcoală, fapt ce ar crea o multitudine de disfuncţionalităţi şi ar periclita procesul de reformă administrativă care trebuie să se rasfrângă şi în actul de organizare a procesului educativ.
Considerăm că este o eroare gravă şi o discriminare în raport cu absolvenţii de alte specializări socio-umane, precum Filosofie-istorie (promoţiile 1978-1993), care, conform Centralizatorului disciplinelor şi specializărilor, au dreptul să predea Psihologie, Sociologie, Economie, Educaţie antreprenorială, Economie aplicată, deşi aceştia nu au predat anumite discipline în plus care să le confer acest drept.
Precizăm că foile noastre matricole certifică faptul că am studiat disciplinele socio-umane Psihologie, Sociologie, Economie. Ne întrebăm în mod retoric dacă absolvenţii specializării Filosofie-istorie au studiat în timpul facultăţii disciplinele Psihologie, Sociologie, Economie mai mult decât noi, absolvenţii de Filosofie, şi în ce bază sunt ei mai îndreptăţiţi mai mult decât noi să predea toate disciplinele menţionate mai sus. Care este argumentul pentru care absolvenţii specializării Filosofie-istorie au drepturi în plus în raport cu noi, absolvenţii specializării Filosofie. Trebuie să precizăm, de asemenea, că intenţia domnului inspector de a ne schimba titulatura de pe o catedra de Socio-umane pe o catedră de Logică/Filosofie este abuzivă, atâta vreme cât printr-o astfel de decizie ni s-ar restrânge drepturile profesionale câştigate printr-un concurs de titularizare. Fiecare dintre semnatarii acestui document suntem profesori titulari cu multi ani in campul muncii, beneficiind de toate gradele didactice si unii dintre noi am finalizat şi anumite doctorate în domeniul Filosofiei.
Menţionăm că în această situaţie ingrată există majoritatea absolvenţilor de Filosofie de după anul 1993.
În speranţa că prin demersurile dumnavoastra puteţi ajuta la corectarea acestei erori inumane din centralizator, vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Aşteptăm răspunsul Dvs. pe adresa Prof. dr. Viorel Piuitu, Colegiul Naţional Economic “Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin, str. Orly, nr. 37, cod 220037, judeţul Mehedinţi sau prin e-mail: dvpiuitu@yahoo.com

Prof. dr. Piuitu Viorel

Prof. Ianculovici Marilena

Prof. Croitoru Marilena Cristina

Prof. Iovan Gabriel

Prof. Opran Marius

Prof. Răbonţu Carmen

Prof. Drăgan Ionel

Prof. Rolea Maria

 

Evenimente
  • APEL Referitor la Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 – Cultură generală.Citiţi apelul
Arhiva stiri anterioare
Copyright SRFil 2009 Toate drepturile rezervate | Ultima actualizare la 15.10.2014
Webmaster